Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven

City Church

Onze mensen

Het is geweldig om iedere zondag in de Bron mensen te ontmoeten van alle leeftijden.

Baby’s en peuters komen met hun ouders mee. Heerlijk om al jong deel te zijn van Gods gezin en daarmee vertrouwd te raken. Dat kan tijdens de vieringen in de grote zaal lekker bij papa of mama op schoot. Voor hen die het graag willen is er opvang in de crèche.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar horen er ook bij. Zoals de Heer Jezus een kind in het midden van de discipelen plaatste, zo willen wij voor de kinderen in ons midden een ruime plek creëren. “…… laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!” zegt de Heer Jezus in Lucas 18:16. In de gemeente van God mogen jong en oud hun plaats vinden en samen optrekken. We vinden het belangrijk dat de basisschoolkinderen al jong leren wat dit betekent.

De eredienst (de 1e dienst) vieren de kinderen met ons mee. Daarom staan er in onze zangbundel verschillende kinderliederen die regelmatig opgegeven worden.

Tijdens de woorddienst (de 2e dienst) zijn de kinderen welkom in de KidsClub.

Jeugd van 12 jaar en ouder zijn ook welkom in de vieringen. Daarnaast ontmoeten zij elkaar regelmatig in de diverse jeugdgroepen. Deze zijn ingedeeld naar leeftijd (2 schooljaren per groep) en bestaan meestal uit 10-15 jongeren. Iedere groep wordt begeleid door meerdere volwassen jeugdleiders. Vaak zijn dit twee echtparen die meegroeien met de groep, zodat er een vertrouwensband ontstaat, waardoor jongeren zich durven uiten over wat hen bezighoudt. De jeugdavonden vinden ongeveer twee keer per maand plaats bij een jeugdleider thuis. Daar mogen jongeren elkaar in een vertrouwde omgeving leren kennen, samen activiteiten ondernemen, onderwijs krijgen vanuit de Bijbel en bespreken hoe je christen kunt zijn in je dagelijkse leven. Denk daarbij aan thema’s als: wie is God, hoe denkt God over mij (jongere) en hoe kan ik Jezus volgen en meer op Hem gaan lijken.

Jongvolwassenen zijn in de vieringen ook ruim vertegenwoordigd. Met hun frisse visie en radicaliteit houden zij onze gemeente jong. Door hun bijdrage in de vieringen, in de band, in de zorg voor geluid en beamer, in de KidsClub en nog veel meer, zijn ze praktisch betrokken bij onze gemeente.

Volwassenen komen natuurlijk ook naar de vieringen. De gezinnen en de alleengaanden vormen de ruggengraat van onze gemeente. Velen leveren een grote bijdrage in onze vieringen en organiseren en dragen onze  activiteiten. Voor wie wil is er altijd wel iets goeds te doen.

Senioren komen graag naar de vieringen. Zij zijn onze voorbeelden die met de hulp van de Heer onze gemeente hebben gebouwd en onderhouden. Zij hebben onze jonge generaties opgevoed met ontzag en liefde voor God en voor de Heer Jezus.

Twee keer per maand komen onze 60+ ers Bij ons op de koffie. Deze activiteit vindt afwisselend op dinsdagmorgen en donderdagmorgen plaats in de koffiekamer van de Bron. Elkaar ontmoeten, soms luisteren naar een overdenking, soms samen zingen, soms meedoen aan een activiteit of een spel. Twee keer per jaar is er een extra activiteit. In de zomerperiode gaan we samen eropuit om een mooi stukje van Nederland te ontdekken, in het najaar of in de winter komen we een middag bij elkaar in ons eigen gebouw om te genieten van een leuk programma.