Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven

City Church

Vieringen op zondag

De Heer Jezus Christus heeft ons beloofd:
     “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”
Je leest dat in de Bijbel in Mattheus 18:20.

Elke zondag geven wij gehoor aan Zijn uitnodiging door vieringen (wij noemen ze diensten) te houden, waar Jezus Christus centraal staat.

Eredienst

Op zondagmorgen van 10:00 tot 11:10 houden wij een eredienst. De Heer Jezus nodigt ons uit om Hem en God de Vader te eren en te danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij merken dan dat Zijn Geest ons aanspoort samen liederen te zingen, stukjes uit de Bijbel te lezen, te bidden en God te bedanken. Wij uiten ons vrij naar onze God, zonder vaste liturgie. In deze dienst staat het avondmaal centraal. Jezus, onze Redder en Heer, wil graag dat wij terugdenken aan wat Hij voor ons heeft volbracht, door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Dit doen wij door een stukje brood te eten (een verwijzing naar Zijn lichaam) en een slokje wijn te drinken (een verwijzing naar Zijn bloed dat Hij gaf om ons te redden). Uit praktische overwegingen hebben we de wijn vervangen door druivensap. Door dit avondmaal beseffen wij opnieuw wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht en hoe groot de liefde is van God, onze Vader.

Woorddienst

Na een koffiepauze begint de woorddienst of onderwijsdienst(van 11:30 tot 12:30 uur) waarin God ons wil leren vanuit Zijn woord, de Bijbel. Eén of soms meerdere broeders geven ons een boodschap door uit de Bijbel in de vorm van een uitleg, een toepassing, een bemoediging of een getuigenis. Wij geloven dat de Heilige Geest helpt bij het spreken, dat het Woord van God levend en krachtig is en dat het ons leven verandert als wij in praktijk brengen wat we horen.  

 

Kinderen

Kinderen vinden wij belangrijk in onze gemeente. Wat een kind op jonge leeftijd leert uit Gods Woord vergeet het de rest van zijn leven niet meer. In de Bijbel lezen we daarover in Deuteronomium 6: 7 “prent het ze in en spreek er steeds over”.

In Psalm 78: 4-7 vraagt God van ons om “aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE te vertellen; Zijn kracht en de wonderen die Hij gedaan heeft …… zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten maar Zijn geboden in acht nemen”.

Kinderen van 0-12 jaar zijn wekelijks welkom bij de:

– crèche (0 t/m 3 jaar)
– KidsClub (4 t/m 12 jaar)

Crèche
De crèche vindt u op de eerste verdieping, in de ruimtes van kinderdagverblijf Bambino’s Home. Kinderen van 0 tot en met 3 jaar kunnen  tijdens de eredienst terecht. Wij willen graag Gods liefde zichtbaar maken door tijd en aandacht aan hen te geven. We verzorgen, troosten en bieden veiligheid aan de allerjongsten, en laten, onder begeleiding, de peuters veel vrij spelen en met elkaar optrekken. Tijdens elke dienst is er een tafelmoment waar de peuters samen wat eten en drinken. Gezamenlijke activiteit in de peutergroep is over het algemeen kort en kan bestaan uit knutselen, zingen, bidden, naar een Bijbelverhaal luisteren of een spelletje doen. Als het weer het toelaat gaan we met de kinderen naar buiten. Bij de medewerkers van de crèche zien we een mix van oud en jong (ouders, grootouders, niet-ouders en tieners).

KidsClub
Alle kinderen die naar de basisschool gaan zijn tijdens de woorddienst van harte welkom in een van de drie groepen van de KidsClub:

– Benjamins  (4-6 jr.)
– Davids  (7-8 jr.)
– Jozua’s (9-12 jr.)

Tijdens de KidsClub zijn we op een ontspannen, interactieve manier met de Bijbel bezig. In de Bijbel staan gebeurtenissen waardoor God tot ons spreekt en waarvan wij kunnen leren. Binnen alle groepen werken we vanuit het lesmateriaal van De Parel. Deze methode biedt volop mogelijkheden voor een afwisselend programma zodat geen enkele KidsClub hetzelfde hoeft te zijn. De nadruk ligt op het begrijpen en leren toepassen van de lessen die ze leren uit de Bijbel.  Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat de kinderen op een vriendschappelijke manier leren omgaan met elkaar en hebben we aandacht voor wat er zich in de leefwereld van de kinderen afspeelt. De kinderen genieten zichtbaar van de club en wij als leiding ook. Dus… kom eens langs.