“Je bent nooit te oud om te leren!”. Dit is ook van toepassing op het volgen van Jezus. Onderstaand vind je het cursusaanbod voor het komende seizoen in de Bron. Het doel is om Jezus (beter) te kennen, om te leren hoe je Hem kunt volgen in je leven, om relaties op te bouwen en te onderhouden volgens Bijbelse principes.
Bij de meeste cursussen is er geen leeftijdgrens.
De intentie om Jezus te volgen en te groeien in je geloof is een prachtig uitgangspunt.
(….groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus… 2 Petrus 3:18)
Alle cursussen worden in de Bron gegeven. Elke cursus gaat alleen door als er voldoende belangstelling is.

Alpha-cursus: Is er meer?

Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Samen nadenken over vragen als: “wie is Jezus?”, “waarom stierf Hij aan het kruis?”, “waarom en hoe bidden we en lezen we de Bijbel?”, “wie is de Heilige Geest en hoe kan ik met Hem vervuld worden?”
Je bent welkom op deze cursus als je nog
twijfelt over het geloof of als je nog maar sinds kort in God gelooft. Je bent ook welkom als je al langer gelooft en een nieuwe start wilt maken.
Iedere avond beginnen we met een maaltijd, daarna is er een inleiding over het onderwerp gevolgd door een bespreking in kleinere groepen. Je bent welkom vanaf 18.15 uur. Als je een vriend of vriendin hebt die interesse heeft, nodig hem of haar dan uit en kom zelf mee!

Info :        alpha@debroneindhoven.nl
Kosten:  De cursus is gratis, vrijwillige bijdrage van max. € 50,00 voor het weekend.

 

Bergrede cursus: Inburgering voor het Koninkrijk van de hemel

Geloof jij in de Heer Jezus? Is Hij je Redder en je Heer? Kortom, houd je van Hem en wil je Hem volgen? Welkom in het Koninkrijk van de Hemel!
“Dank met blijdschap de Vader die ons heeft verlost uit de macht van de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde”. (Kol 1:12)
In de Bergrede (Mattheüs 5-7) geeft Jezus, de Koning van het Koninkrijk van de Hemel, je een inburgeringcursus voor zijn koninkrijk. Hoe gaat het er daar aan toe en wat wordt er van je verwacht? Je zult al snel merken: het is de wereld op zijn kop.
Negen avonden luisteren we samen naar de Bergrede uit de mond van onze Koning en Meester Jezus met het verlangen om zijn woorden te horen en toe te passen in ons dagelijks leven. Luister je met ons mee?

Infoinfo@debroneindhoven.nl

 

Cleansing Stream

Is deze cursus iets voor jou? Misschien herken je jezelf in één van de volgende situaties: Je bent ooit tot geloof gekomen, kort, lang of al heel lang geleden; je wilt totale vernieuwing, herstel en daar waar nodig een doorbraak. Je wilt Jezus en de Vader volgen in alle facetten van je leven, maar je blijft ”hangen”. Waar zit de wortel? Wat zijn de blokkades? Waar moet je ”hervormd worden” in je denken? In de basiscursus krijg je handvatten die je echt kunnen helpen! Het is prachtig en erg bemoedigend om te horen wat deze cursus met de deelnemers doet. Wil je meer weten, neem dan even een kijkje op de website www.cleansingstream.nl. of schiet iemand van het onderstaand team aan. En informeer eens bij je mede- broer of -zus die al een keer heeft meegedaan.

Data & tijden

  • 4 zaterdagochtenden van 9:30-12:30 uur 1 september, 22 september, 13 oktober, 3 november.
  • 4 terugkomavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op donderdag (data nog onbekend)
  • Een 2-daagse retraite op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december

Je kunt je  aanmelden via

Kosten: € 108,00 per persoon voor de cursus; retraite incl. overnachting € 104,00

Doopcursus

Voor iedereen die erover nadenkt om zich te laten dopen, bieden we een doopcursus aan. Daarin komen diverse onderwerpen aan de orde die met doop en dopen te maken hebben: zonde en bekering, zekerheid en herstel, de betekenis van het dopen, de doop als symbool en de motivatie om je te laten dopen.

We zullen ook ingaan op de groei van de christen en de praktische zaken rondom de doopdienst. De doopcursus is laagdrempelig en heeft meer het karakter van samen praten en nadenken over dit mooie onderwerp dan het karakter van een les. De doopcursus bestaat uit 4 lessen en wordt aangeboden één à twee maanden voor een doopdienst. Als je je wilt laten dopen, of als je meer over de doop wilt weten, doe dan mee!

Data: in nader overleg, voorafgaand aan een doopdienst
Info: info@debroneindhoven.nl

 

Vertellen in Wie jij gelooft

Je hebt een leuk contact met anderen op je werk, met je buren of met ouders op de school van je kinderen. Je hebt een goede band met je familie of je krijgt leuk contact tijdens de vakantie met anderen. Zij merken op dat jij in God gelooft en naar d

Vertellen ine kerk gaat en stellen jou vragen. Of je wilt zelf wat vertellen in Wie jij gelooft en waarom. Hoe ga je dan het gesprek aan en wat vertel je? Dat kan best lastig zijn, toch?

In vier avonden gaan we samen op zoek naar antwoorden. Wat kunnen we van elkaar leren en natuurlijk vanuit de Bijbel? Dat doen we aan de hand van vier ‘stappen’ (avonden)

  1. Wij (jij en ik) als getuige — wat geloof ik en wat zou ik kunnen vertellen
  2. Zij – de ander (buren, vrienden, collega’s, …)  –hoe denken zij misschien? Hoe begin ik het gesprek?
  3. Wat – het evangelie — wat is het evangelie en hoe vertel je dat?
  4.  Hoe – do’s en dont’s — na drie avonden terugkijken, samenvatten en wat jij belangrijk vindt.

Gebedscursus Climbing Mountains, Moving mountains

In het najaar begint de cursus gebedsbediening. De cursus bestaat uit twee delen. Deel 1 is als losse cursus te volgen. Deel 2 is alleen te volgen na het volgen van deel 1 of na aantoonbare toerusting elders. De training is een combinatie van theorie en praktijk.

Deel 1 – Climbing Mountains (najaar 2018)
Het laat zien wat de basis is van het bidden vanuit onze identiteit in Christus.
1. Wat betekent het bidden in ‘Jezus Naam’?
2. Hoe bidden we ‘naar Gods wil’?
3. Wat zijn de gaven van de Heilige Geest en hoe groei ik daarin?
4. Wat het verband tussen ‘macht en gezag’?

Deel 2 ‘Moving Mountains’ (voorjaar 2019)
Het rust toe voor het bidden voor bevrijding en genezing. Onderwerpen die aan de orde komen zijn eerst:
1. Wetmatige grond
2. Gebondenheid
3. Ziel-geest-hart en geesten
4. Ongerechtigheid
5. Afgoden
6. Zegen en vloek.
Na deze thema’s behandelen we hoe te bidden voor vrijheid van: onvergevingsgezindheid, de leugen, de zonde, innerlijke verwonding, emotionele gebondenheid, gebondenheid door occulte praktijken.

Tijd:   maandagavond 20.00 – (max) 22.30 uur

Data: deel 1: 5 avonden: 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11
Data: deel 2: 7 avonden: 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 25/3, 1/4, 8/4.

info en aanmelden: gebedscursus@debroneindhoven.nl

Kosten: deel 1 € 35,- incl. boek; deel 2:€ 35,00 incl. boek

Blauw op het Rood: basiscursus profetische bediening

“Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral dat u mag profeteren.” “Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” (1Kor11:1, Hand 2:17)

Wil je Gods droom voor jouw leven en andermans levens leren ontdekken? Wil je Gods stem leren verstaan en zijn leiding en bemoediging leren ontvangen? Wil jij leren om gebruikt te worden door God om zijn specifieke woorden door te geven? Wil jij leren omgaan met dromen en visioenen? Dan is deze cursus iets voor jou. In deze cursus gaan we onder leiding van Heilige Geest uitstappen in het profetische; ofwel alles wat met het communiceren van en met God te maken heeft. Deze cursus is voor degenen die de tools(gereedschappen) van Heilige Geest willen leren gebruiken en hun relatie met God willen versterken.
Voor deze cursus is enige geestelijke stabiliteit gewenst..

Heb je belangstelling, neem dan contact op met info@debroneindhoven.nl
Deze cursus is los te volgen, maar ook een mooie brug tussen deel 1 en deel 2 van de gebedscursus. Dit omdat het verstaan van Gods stem een zeer belangrijke sleutel is in het bidden voor herstel en bevrijding.

Info en aanmelden:   info@debroneindhoven.nl
Kosten:   € 35,00 per persoon,op de eerste cursusavond te voldoen

Maak ze sterk

Vol enthousiasme bieden wij deze fantastische cursus aan!
MAAK ZE STERK is een interactieve, opbouwende en sterk Bijbelsgefundeerde cursus voor ouders. Gebaseerd op het gelijknamige boek krijg je door verschillende opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen een frisse blik en praktische handvatten om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren).
Thema’s (o.a.): jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale) media, en geestelijke weerbaarheid.

tijd: woensdagavond. 20.00 -22.00 uur; koffie staat klaar om 19.45 uur
data:  19 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december
kosten: € 70 voor 1 ouder, € 90 voor beide ouders (incl. boek en werkboek)
Alleen dit jaar: cursusleiders zijn de 2 cursusontwerpers Wietske Noordzij en Erik Smit.

Heb je belangstelling, neem dan contact op met info@debroneindhoven.nl

 

 

Premarriage Course

Ben je (stiekem) bezig met het maken van trouwplannen? Of wil je onderzoeken hoe serieus de relatie tussen jou en je vriend of vriendin is? Meld je dan aan voor de Premarriage Course. Zes avonden gezellig eten met elkaar en samen praten over je relatie. Elke keer opnieuw zijn het hele gezellige, leuke en leerzame avonden.

 

Op de website www.premarriagecourse.nl kun je meer informatie over de cursus vinden. Heb je  vragen of wil je graag deze cursus volgen? Mail dan naar premarriage@debroneindhoven.nl. We horen graag van je!

Marriage Course

Verdieping van je relatie!

Tijdens 8 inspirerende avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden. Samen met je partner en met hulp van de wereldbekende christelijk Alpha huwelijkscursus over je huwelijk nadenken.

 

Thema’s
• Sterke fundamenten leggen
• Communicatie
• Conflicten oplossen
• Vergeving
• Ouders en schoonouders
• Vriendschap en seksualiteit
• Liefde in actie
• Het huwelijk vanuit mannelijk/vrouwelijk gezichtspunt bespreken (m/v apart)

 

De cursus word dit voorjaar niet gegeven maar wil je meer weten? mail naar: info@debroneindhoven.nl
Of ga naar: www.marriagecourse.nl