Alpha Online

Alpha Online
Ben je op zoek naar de zin van je leven? Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je het leuk om online nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof? Dan is Alpha Online iets voor jou! In dit Corona-tijdperk bieden we nu in ieder geval de cursus Alpha Online aan.
Wat is de Alpha Online
Bij Alpha Online krijgt iedereen de mogelijkheid om in een aantal videobijeenkomsten op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. En nu dus ook online! Tijdens de Alpha Online sessies trek je samen op met een groep van maximaal acht verschillende mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.
Wat zijn de onderwerpen
Tijdens de sessies komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Hoe leidt God ons?
Wat kun je verwachten
Je ontmoet elkaar via video-conferencing en leert elkaar op die manier kennen, de avonden worden geleid door 2 groepsleiders. Elke week op donderdagavond is er een sessie van Alpha Online. De sessies beginnen met online ontmoeting. Nadat je elkaar hebt ontmoet kijk je naar een eigentijdse, boeiende inleiding over een specifiek thema (video-boodschap). Vervolgens bespreek je het onderwerp in je groep. Lijkt het je wat? Meld je dan aan. We zien er naar uit jou te ontmoeten.
Wanneer start Alpha Online
De cursus Alpha Online wordt aangeboden op donderdagavond. We starten op donderdag 21 januari om 20.00 uur.  Alpha Online duurt tot en met 29 april met in totaal 15 sessies, waarvan er 3 in het weekend van 19 en 20 maart plaatsvinden. Een sessie duurt maximaal 90 minuten.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van Alpha Online.

Aanmelden
Wil je meedoen? Meld je dan aan via alpha@debroneindhoven.nl.

 

Alpha in de Bron

De onderwerpen zijn hetzelfde als bij de Alpha online, maar in plaats van een video boodschap, zal er een inleiding over het betreffende onderwerp gegeven worden. Tijdens de Alphacursus trek je samen op met een groep van maximaal 15 verschillende mensen, die opgesplitst wordt in kleinere gespreksgroepjes. Ook hier is alle ruimte voor eigen vragen en ideeën.

Wanneer start Alpha in de Bron
De Alpha cursus in de Bron wordt aangeboden op woensdagavond. Als de maatregelen in verband corona het toelaten willen we starten op woensdag 17 februari om 19.30 uur.  Deze cursus duurt tot 30 juni met in totaal 15 sessies, waarvan er 3 in het weekend van 21 en 22 mei plaatsvinden. De avonden duren tot 21.30 uur.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van Alpha in de Bron, alleen voor het weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aanmelden
Wil je meedoen? Meld je dan aan via alpha@debroneindhoven.nl.

“Je bent nooit te oud om te leren!”. Dit is ook van toepassing op het volgen van Jezus. Onderstaand vind je het cursusaanbod voor het komende seizoen in de Bron. Het doel is om Jezus (beter) te kennen, om te leren hoe je Hem kunt volgen in je leven, om relaties op te bouwen en te onderhouden volgens Bijbelse principes.
Bij de meeste cursussen is er geen leeftijdgrens.
De intentie om Jezus te volgen en te groeien in je geloof is een prachtig uitgangspunt.
(….groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus… 2 Petrus 3:18)
Alle cursussen worden in de Bron gegeven. Elke cursus gaat alleen door als er voldoende belangstelling is.

Alpha-cursus: Is er meer?

Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Samen nadenken over vragen als: “wie is Jezus?”, “waarom stierf Hij aan het kruis?”, “waarom en hoe bidden we en lezen we de Bijbel?”, “wie is de Heilige Geest en hoe kan ik met Hem vervuld worden?”
Je bent welkom op deze cursus als je nog
twijfelt over het geloof of als je nog maar sinds kort in God gelooft. Je bent ook welkom als je al langer gelooft en een nieuwe start wilt maken.
Iedere avond beginnen we met een maaltijd, daarna is er een inleiding over het onderwerp gevolgd door een bespreking in kleinere groepen. Je bent welkom vanaf 18.15 uur. Als je een vriend of vriendin hebt die interesse heeft, nodig hem of haar dan uit en kom zelf mee!

Tijd:         18.30 – 21.00 uur (met maaltijd, inloop vanaf 18.15 uur)

Data: 

 

Info  en aanmelden:        alpha@debroneindhoven.nl

Kosten:  De cursus is gratis, vrijwillige bijdrage van max. € 50,00 voor het weekend.

Een leven dat Zin heeft

Wat maakt het leven de moeite waard? Paulus was door zijn ontmoeting met Jezus een nieuw mens geworden. In zijn brief aan de Filippenzen geeft hij aan hoe dat zijn leven richting en doel geeft en het tot een zinvol leven maakt.

In 9 avonden willen samen nadenken over zo’n zinvol leven met
1. Een nieuw hart
2. Een nieuw doel
3. Een nieuwe houding
4. Nieuwe verantwoordelijkheden
5. Nieuwe vriendschappen
6. Nieuw zelfvertrouwen
7. Nieuwe ambities
8. Nieuwe bronnen
9. Nieuwe vrijgevigheid

 Info en aanmeldeninfo@debroneindhoven.nl
Dit seizoen wordt deze cursus niet gegeven
kosten: € 10

Cleansing Stream

Is deze cursus iets voor jou? Misschien herken je jezelf in één van de volgende situaties: Je bent ooit tot geloof gekomen, kort, lang of al heel lang geleden; je wilt totale vernieuwing, herstel en daar waar nodig een doorbraak. Je wilt Jezus en de Vader volgen in alle facetten van je leven, maar je blijft ”hangen”. Waar zit de wortel? Wat zijn de blokkades? Waar moet je ”hervormd worden” in je denken? In de basiscursus krijg je handvatten die je echt kunnen helpen! Het is prachtig en erg bemoedigend om te horen wat deze cursus met de deelnemers doet. Wil je meer weten, neem dan even een kijkje op de website www.cleansingstream.nl. of schiet iemand van het onderstaand team aan. En informeer eens bij je mede- broer of -zus die al een keer heeft meegedaan.

Data & tijden

  • 4 zaterdagochtenden van 10:00-12:30 uur
  • 5 terugkomavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur.
  • Een 2-daagse retraite

Je kunt je  aanmelden via

Kosten: € 128,00 per persoon voor de cursus; retraite incl. overnachting € 129,00

Discipelschap leren van de vroege kerk

Wil je groeien in het volgen van de Heer Jezus en daarbij leren van de vroege kerk? Dan ben je van harte welkom op deze discipelschapscursus. In 10 avonden denken we na over een aantal lessen die we kunnen leren uit Handelingen 1-9, zoals
• wat verandert er als de Heilige Geest komt
• hoe reageer je op tegenstand en vervolging
• gaan waar de Heer je stuurt
We beginnen de avond met een inleiding. Daarna denken we persoonlijk na over een aantal verwerkingsvragen. Vervolgens praten we hier in een kleine groep over door om zo van elkaars ervaringen te leren en elkaar te bemoedigen.
Groeien kun je je hele leven door, dus (geestelijk) jong en oud is van harte welkom op deze cursus!

Deze cursus wordt dit voorjaar niet gegeven

Info: info@debroneindhoven.nl

Doopcursus

Voor iedereen die erover nadenkt om zich te laten dopen, bieden we een doopcursus aan. Daarin komen diverse onderwerpen aan de orde die met doop en dopen te maken hebben: zonde en bekering, zekerheid en herstel, de betekenis van het dopen, de doop als symbool en de motivatie om je te laten dopen.

We zullen ook ingaan op de groei van de christen en de praktische zaken rondom de doopdienst. De doopcursus is laagdrempelig en heeft meer het karakter van samen praten en nadenken over dit mooie onderwerp dan het karakter van een les. De doopcursus bestaat uit 4 lessen en wordt aangeboden één à twee maanden voor een doopdienst. Als je je wilt laten dopen, of als je meer over de doop wilt weten, doe dan mee!

Tijd: 

Data: 

 

Info: info@debroneindhoven.nl

Identiteitsavonden

Net zoals jij en je familie heeft De Bron ook een interessante geschiedenis. We hebben ook een smaak, een visie en een identiteit. In twee avonden willen we die met elkaar delen. Elke avond heeft 4 onderdelen: onze geschiedenis, onze theologie, onze structuur en onze manier van samenwerken.
Ben je nieuw in De Bron of kom je al 20 jaar of meer naar De Bron? Je ben van harte welkom. We zien je graag op deze avonden!

Tijd:  20.00 -22.00

Data: worden tzt bekend gemaakt

Info: info@debroneindhoven.nl

Gebedscursus deel 1:  Climbing Mountains

Deel 1 ‘Climbing Mountains’ 
Dit najaar start de cursus gebedsbediening met deel 1. Deel 2 zal in het voorjaar van 2020 gegeven worden.
In deze cursus gaan we zien wat de basis is van het bidden vanuit onze identiteit in Christus. We verkennen de principes van het ‘Onze Vader’. We zullen kijken naar onze identiteit als zonen en dochters van God en onze positie in Christus. Hoe leren we bidden in overeenstemming met Gods principes, Gods karakter en naar Gods specifieke wil? Wat betekent het bidden ‘in Jezus’ Naam’? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest, hoe groei ik daarin en hoe kan ik toetsen? Wat is het verband tussen kracht en gezag en wat betekent dit voor de manier waarop we bidden?
De cursus is een combinatie van theorie, praktijk en het lezen van de relevante hoofdstukken uit het bijbehorende boek.
Na afloop van de cursus heb je een stevig fundament onder de principes van voorbede en aanbidding. Daarnaast is het een basis die nodig is om te groeien in de gebedsbediening waarbij direct met mensen gebeden wordt voor bevrijding en genezing.

Tijd:   maandagavond 20.00 – (max) 22.30 uur

Data: dit voorjaar geen deel 1

info en aanmelden: gebedscursus@debroneindhoven.nl

Kosten:  deel 1: € 65,00 incl. cursusboek

Gebedscursus deel 2:  Moving Mountains

Deel 2 ‘Moving Mountains’ 
Moving Mountains is het vervolg op ‘Climbing Mountains’. Deze cursus is dan ook alleen te volgen ná het volgen hiervan, of aantoonbare toerusting elders.

‘Moving Mountains’ rust toe voor het bidden voor bevrijding en genezing. Eerst worden er een aantal belangrijke basis thema’s behandeld: wetmatige grond, gebondenheid, binden en ontbinden, ziel-geest-hart en andere geesten, ongerechtigheid, zegen en vloek. Na deze thema’s behandelen we hoe te bidden voor vrijheid van: onvergevingsgezindheid, de leugen, de zonde, gevolgen van innerlijke verwonding, emotionele gebondenheid, gebondenheid door occulte praktijken. De avonden bestaan uit interactief onderwijs en praktijk. Praktijk wordt vormgegeven met behulp van casussen en gebed voor elkaar. Tussen de lessen door wordt aangeraden telkens enkele hoofdstukken uit het bijbehorende boek te lezen.

Tijd:   maandagavond 20.00 – (max) 22.30 uur

Data:

info en aanmelden: gebedscursus@debroneindhoven.nl

Kosten:  deel 2: € 85,00 incl. boek

Blauw op het Rood: Basiscursus profetische bediening

“Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral dat u mag profeteren.” 1Korinthe 14:1
God wil niets liever dan een goede relatie met Zijn kinderen. Een relatie kan niet bestaan zonder communicatie. In deze cursus gaan we onder leiding van Heilige Geest uitstappen in profetische bediening.
Wat simpelweg betekent; Gods stem verstaan voor jezelf en voor de mensen om je heen.
Wil je Gods stem (beter) leren verstaan, Zijn leiding en bemoediging leren ontvangen? Wil jij gebruikt worden door God om zijn specifieke woorden door te geven? Wil jij leren omgaan met dromen en visioenen? Dan is deze cursus iets voor jou!
Deze cursus is los te volgen, maar ook een mooie brug tussen deel 1 en deel 2 van de gebedscursus

Tijd:   maandagavond 20.00 – (max) 22.30 uur

Data: wordt dit voorjaar niet gegeven

info en aanmelden: info@debroneindhoven.nl
Of ga naar: www.nataniel.nl

Kosten:  € 35,00 incl. werkboek

Crossing Point modules

Crossing Point modules (www.crossingpoint.nl) zijn erop gericht mensen sterker in het leven te laten staan. In de verschillende modules, die interkerkelijk worden aangeboden, wordt gedurende een aantal weken aandacht besteed aan thema’s die een grote impact hebben op geestelijk en emotioneel welzijn. De modules zijn los van elkaar en (in de toekomst) in willekeurige volgorde te volgen. In de toekomst zullen nog meer modules ontwikkeld worden.
Hieronder staan de drie toe nu toe ontwikkelde modules. Module I wordt dit najaar gegeven. Module II en III worden volgend voorjaar gegeven. Hierbij alvast als vooraankondiging de inhoud en data voor die modules.

I: Module Identiteit

Wie denk jij wel dat je bent? Denk je te groot of te klein van jezelf? Veel problemen vinden hun oorzaak in te weinig zicht op hoe God naar ons kijkt. In deze module komen o.a. aan de orde (niet noodzakelijk in deze volgorde): het plan van God en het kruis, het Koninkrijk van God, zoonschap/dochterschap en onze positie in Christus.

Tijd:   

Data:

info en aanmelden: www.crossingpoint.n

Kosten:  €

II: Module Vergeving

Vergeving is zeker geen uitgekauwd thema, zo leert de praktijk. We hebben zelfs besloten de module met één avond te verlengen omdat bleek dat vijf avonden te weinig waren. God wil dat je weet dat je vergeven bent, maar ook dat je vergeeft. Door misvattingen over beide aspecten kunnen we vast komen te zitten.

Gedurende zes avonden verkennen we het thema vergeving d.m.v. onderwijs. We geven ook elke avond door gebedstijd ruimte aan de Heilige Geest om te werken in ieders hart.

Thema’s die aan de orde komen:

 • Gods vergeving voor ons
 • Belemmeringen om Gods vergeving te ontvangen
 • Anderen vergeven
 • Jouw vergeving, Gods zorg
 • Aanstoot aan God
 • Een levensstijl van vergeving

Tijd:   20.00 – 22.00 uur

Data: 30 november, 14 december, 4 januari, 18 januari, 1 februari, 15 februari.

info en aanmelden: www.crossingpoint.n

Kosten:  € 55,00

III: Module Ken de Waarheid

Wat je gelooft in je hart bepaalt je richting. Bestaan er dan leugentjes om bestwil? Hoe weet je het als je een leugen gelooft? Want van het geloven van leugens kan je behoorlijk last hebben. In deze module kijken we naar wat we geloven over God, onszelf, anderen en de wereld en richten we ons op het kennen van de Waarheid.

Tijd:   donderdagavond 20.00 – 22.00 uur

Data: 2 april, 16 april, 30 april, 7 mei, 28 mei

info en aanmelden: www.crossingpoint.n

Kosten:  € 35,00

Premarriage Course

Ben je (stiekem) bezig met het maken van trouwplannen? Of wil je onderzoeken hoe serieus de relatie tussen jou en je vriend of vriendin is? Meld je dan aan voor de Premarriage Course. Zes avonden gezellig eten met elkaar en samen praten over je relatie. Elke keer opnieuw zijn het hele gezellige, leuke en leerzame avonden.

Op de website www.premarriagecourse.nl kun je meer informatie over de cursus vinden. Heb je  vragen of wil je graag deze cursus volgen? Mail dan naar info@debroneindhoven.nl. We horen graag van je!

Marriage Course

Verdieping van je relatie!

Tijdens 8 inspirerende avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden. Samen met je partner en met hulp van de wereldbekende christelijk Alpha huwelijkscursus over je huwelijk nadenken.

Thema’s
• Sterke fundamenten leggen
• Communicatie
• Conflicten oplossen
• Vergeving
• Ouders en schoonouders
• Vriendschap en seksualiteit
• Liefde in actie
• Het huwelijk vanuit mannelijk/vrouwelijk gezichtspunt bespreken (m/v apart)

info en aanmelden: info@debroneindhoven.nl

kosten:  € 50

Of ga naar: www.marriagecourse.nl