OpenBron, elke maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur

Om een praatje verlegen of heb je behoefte aan gezelligheid? Drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag, is de Bron ’s ochtends tussen 10:00 en 12:00 uur voor iedereen open voor een praatje, een kop koffie en een bemoedigend woord. Loop gerust eens binnen om kennis te maken.

 

 

In verband met het coronavirus zijn onderstaande activiteiten nog niet opgestart.

in de oneven weken, op dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 uur

In een groot gezin zijn er veel zorgen maar ook veel om dankbaar voor te zijn. Ziekte, zorgen over kinderen, werkeloosheid en activiteiten van de kerk brengen we graag samen in gebed bij onze hemelse Vader. Maar we vergeten ook niet Hem te bedanken voor Zijn zorg elke dag en voor bijvoorbeeld genezing, voor een goede afloop van een operatie of voor trouwplannen van een jong stel. Jezus heeft ons geleerd dat God onze Vader zoveel van ons houdt dat Hij graag naar onze zorgen en onze wensen luistert maar ook graag hoort dat we ‘dank U wel’ zeggen.

Centrale Bijbelstudie op dinsdagavond van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur. (deze avonden zijn in blokken, dus niet het hele seizoen door)

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30. Om 20.00 uur beginnen met een toespraak/studie van 20 tot 30 minuten. Daarna wisselen we in kleine groepen met elkaar van gedachten over vooral praktische vragen n.a.v. de studie. Focus en doel van de avonden is praktisch onderwijs, groeien in geloof, gebed en versterken van onderlinge relaties.

Groeigroep in de even weken op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur

In kleinere groepen elkaar ontmoeten bij één van ons thuis. Er is dan ruimte om naar elkaar te luisteren en voor elkaar te bidden. We lezen een stukje uit de Bijbel en spreken daar samen over. Deze avonden brengen ons dichter bij elkaar en bij onze God en Vader. De Groeigroepavonden zijn op dezelfde avond als de Centrale Bijbelstudie.

Bijbelstudie @HOME in de even week op woensdag van 20:00 tot 21:30 uur.

Bijbelstudie voor jongvolwassenen waarin de juiste balans tussen studie, gezelligheid, een open sfeer en het woord van God centraal staat. Zie ook de facebook pagina.