U bent welkom om de dienst te bezoeken.

De dienst is ook online te beluisteren via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1733-De-Bron-Eindhoven

 

 

 

Vieringen op zondag

De Heer Jezus Christus heeft ons beloofd: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”
Je leest dat in de Bijbel in Mattheus 18:20.

Elke zondag geven wij gehoor aan Zijn uitnodiging door vieringen (wij noemen ze diensten) te houden, waar Jezus Christus centraal staat.

Eredienst

Op zondagmorgen van 10:00 tot 11:10 houden wij een eredienst. De Heer Jezus nodigt ons uit om Hem en God de Vader te eren en te danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij merken dan dat Zijn Geest ons aanspoort samen liederen te zingen, stukjes uit de Bijbel te lezen, te bidden en God te bedanken. Wij uiten ons vrij naar onze God, zonder vaste liturgie. In deze dienst staat het avondmaal centraal. Jezus, onze Redder en Heer, wil graag dat wij terugdenken aan wat Hij voor ons heeft volbracht, door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Dit doen wij door een stukje brood te eten (een verwijzing naar Zijn lichaam) en een slokje wijn te drinken (een verwijzing naar Zijn bloed dat Hij gaf om ons te redden).  Door dit avondmaal beseffen wij opnieuw wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht en hoe groot de liefde is van God, onze Vader.

Woorddienst

Na een koffiepauze begint de woorddienst of onderwijsdienst (van 11:30 tot 12:30 uur) waarin God ons wil leren vanuit Zijn woord, de Bijbel. Eén of soms meerdere broeders geven ons een boodschap door uit de Bijbel in de vorm van een uitleg, een toepassing, een bemoediging of een getuigenis. Wij geloven dat de Heilige Geest helpt bij het spreken, dat het Woord van God levend en krachtig is en dat het ons leven verandert als wij in praktijk brengen wat we horen.

Bronkids

Kinderen van 0-12 zijn welkom bij de Bronkids

Kinderen vinden we belangrijk in onze gemeente. Ze zijn welkom tijdens de eredienst waar we met jong en oud gezamenlijk God grootmaken en welkom in hun eigen Bronkidsgroep waar ze met leeftijdsgenootjes optrekken en veel kunnen leren. Wat een kind op jonge leeftijd leert uit Gods woord vergeet het de rest van zijn leven niet meer.

– 0 tot 4 jaar
Voor de Eekhoorntjes (0-2.5) en Aapjes (2.5-4) is er tijdens beide diensten opvang op de eerste verdieping in de ruimtes van kinderdagverblijf de Groene Boomhut. We willen graag Gods liefde zichtbaar maken door tijd en aandacht aan hen te geven in een veilige omgeving. Er is veel gelegenheid om te spelen. Tijdens beide diensten is er een tafelmomentje waar we gezellig samen het fruit of brood eten dat de kinderen zelf meegenomen hebben. De aapjes krijgen daarnaast een programma aangeboden dat gebaseerd is op de lessenreeks van De Parel.

– 4 tot 12 jaar
Tijdens de woorddienst (2e dienst) zijn alle basisschoolkinderen van harte welkom bij de Bronkidsgroepen de Vlinders, Herten, Arenden en Leeuwen. Kijkt u in de centrale hal even op het overzicht waar de juiste groep voor uw kind is.

Tijdens de Bronkids zijn we op een ontspannen, interactieve manier met de Bijbel bezig. In de Bijbel staan gebeurtenissen waardoor God tot ons spreekt en waarvan wij kunnen leren. Binnen alle groepen werken we vanuit het lesmateriaal van De Parel. Deze methode biedt volop mogelijkheden voor een afwisselend programma. De nadruk ligt op het begrijpen en leren toepassen van de lessen die ze leren uit de Bijbel. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat de kinderen op een vriendschappelijke manier leren omgaan met elkaar en hebben we aandacht voor wat er zich in de leefwereld van de kinderen afspeelt. De kinderen genieten zichtbaar en wij als leiding ook. Dus… kom eens langs.[/column]