Goede Vrijdag:

19 april is er om 19.30 uur een dienst met avondmaal.

We denken in deze dienst aan het lijden en sterven van de Here Jezus op het kruis van Golgotha.

Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

 

Paasdienst:

21 april om 10.30 uur

In deze dienst denken we er aan dat Jezus is opgestaan uit het graf

Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.