Goede Vrijdag is eigenlijk de dag van de kruisiging. We willen op deze avond samen stilstaan bij het thema

Gods liefde: het kruis!

Wil je de liefde van God, van de Heer Jezus, ten diepste zien, kijk dan naar het kruis. Daar zie je hoever de Zoon van God ging die ‘mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20b).

De dienst is terug te zien op kerkdienstgemist.nl