Onderwijsserie 2020/2021 ‘The Christian Journey’ (je levensreis als christen)

 In de serie willen we stilstaan bij onze bestemming, onze Leider, onze opdracht onderweg en onze reis.

Deel 1 Onze bestemming

2e toespraak: De terugkomst van de Heer Jezus

Op 4 oktober sprak Jaap Noorlander over het Vaderhuis, onze eindbestemming. Toen Jezus over het Vaderhuis sprak zei Hij: “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen…” (Joh 14:3).

De terugkomst van Jezus is meer dan 300 keer in de Bijbel vermeld. Het is voor Hem dus iets belangrijks. En voor jou? Wat zal Hij op aarde vinden? Wat komt Hij doen? Gaan we meteen met Hem terug? Blijft Hij om Zijn koninkrijk op aarde te bevestigen? En hoe zit het dan met de grote verdrukking, de antichrist en Gods oordeel?

De Bijbel is er duidelijk over dat God een tijdlijn heeft en dat wat er op aarde en in de hemel gebeurt die tijdslijn volgt. Ook heeft Hij ervoor gekozen om stukken van Zijn plannen met jou en mij (en met de mensen die na ons zullen leven) te delen.

Waarom? Daar zullen we het ook zeker over hebben.

Spreker: Philip Nunn.