Onderwijsserie 2020/2021 ‘The Christian Journey’ (je levensreis als christen)

 In de serie willen we stilstaan bij onze bestemming, onze Leider, onze opdracht onderweg en onze reis.

Deel 3 Onze opdracht onderweg

Gods Koninkrijk laten zien (deel 12 uit de serie)

In de Bergrede zei de Heer Jezus:
“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden
(Matt. 6:33).
Zei Hij dat tegen de Joden alleen? Heeft dit te maken met het toekomende Duizendjarige Vrederijk? Het Koninkrijk van God gaat over Israël toch? Soms hoor ik mensen zeggen dat ze zich graag voor Gods Koninkrijk willen inzetten, maar niet voor de kerk. Ze denken dat de kerk passief en saai is, maar het Koninkrijk actief en opwindend!
Wat is het verschil dan tussen de Gemeente van Christus en het Koninkrijk van God? Wie komt het Koninkrijk van God binnen? Heeft Satan nu ook een koninkrijk? Wanneer komt het Koninkrijk van God?
Jezus zei tegen Pilatus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Jh. 18:36).
Hoe kunnen we dan vandaag het Koninkrijk van God laten zien?
Ingewikkeld onderwerp? Soms wel.
Belangrijk? Jazeker! De Bijbel zegt er redelijk veel over.
Praktisch? Jazeker!
Jij en ik zijn ook geroepen om te bidden ‘Uw Koninkrijk kome’ en het prioriteit te geven: ‘zoek eerst het Koninkrijk van God’.
Spreker: Philip Nunn.