Onderwijsserie Samen groeien tot eer van God

Geestelijke zorg

  1. Het belang van christelijke zorg

Het belang van christelijke zorg om ons innerlijk te
herstellen en gezond te houden.
Vandaag beginnen we met een reeks toespraken over
Geestelijke Zorg. Ze passen in de onderwijsserie
‘Samen groeien tot eer van God’.
Hoe kun jij voor je eigen geest en ziel (of voor die van
iemand anders) zorgen?
Welke relatie is er tussen pastoraat (bijvoorbeeld in
de Bron) en de GGZ?
Stuurt de pastorale medewerker, als de situatie te
complex wordt, de hulpvrager naar seculaire
professionals – of is het andersom?
Hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan het herstel
en behoud van de innerlijke gezondheid van elke
Bronner?
Steven van Maurik (psychiater) en anderen die in de
Bron bezig zijn met zorg en onderwijs hebben daar in
het laatste zes maanden samen over gesproken. We
zijn ervan overtuigd dat we God en ook elkaar nodig
hebben om ons innerlijk gezond te blijven.
Spreker: Philip Nunn.