Onderwijsserie Samen groeien tot eer van God

Geestelijke zorg

8  Zonde….oogst geen dood in je leven

Wat houdt zonde in? Wat doet zonde met ons en anderen? Hoe erg is het? “Wie zich niet uitstrekt naar heiligheid, zal niet in verbinding met God kunnen leven, want Hij is heilig en Hij wil dat wij het ook zijn” (‘Leven in Gods tegenwoordigheid’, Theo Visser). “John Piper heeft in zijn preek tijdens Pasen uitgehaald naar voorgangers die niet meer over zonde durven spreken vanwege hun eigen moreel falen… pastors vermijden preken over de noodzaak en urgentie van een heilig leven” (van CIP – 13 mei 2022). Heilig leven is iets moois, iets positiefs, iets gezond, iets leven-gevende. Het heeft te maken met zaaien en oogsten.

Spreker: Philip Nunn.