Onderwijsserie Samen groeien tot eer van God

Geestelijke zorg

11 Verstoorde relaties… geef ze geen kans.

Herstel in relaties en familie is niet zomaar een vanzelfsprekend gebeuren.

Vaak ligt de verstoring diep vast. Toch kan veelal door ‘kleine’ daden verandering optreden, omdat de Heilige Geest ons inspireert.

De plek van de gemeenschap en de rol die de gemeenschap/ gemeente inneemt is hierbij van groot belang!

Spreker: Johan Witmer.