In de serie ‘Schatten ontdekken in Mattheüs’ in het blok ‘Koninklijke dienst’ is dit de route toespraak: ’Koninklijke dienst’.

Na het onderwijs van de Heer Jezus dat we de Bergrede noemen, heeft Mattheüs voor ons 2 hoofdstukken vol geschreven met een selectie van Zijn bijzondere wonderen (8,9), Zijn instructies voor de uitzending van de 12 discipelen (10), een verhaal over Johannes de Doper (11) en laat hij ons zien hoe Jezus omging met tegenstanders, namelijk farizeeën en demonen (12).

Wat kunnen we hiervan leren?

Spreker: Philip Nunn