Jakobus 2:20-26

Paulus zegt dat we gerechtvaardigd worden door geloof, Jakobus zegt dat we gerechtvaardigd worden door de werken. Spreken ze elkaar tegen? Wie heeft er gelijk? Is dat alleen maar een theologische vraag, of zitten er ook heel praktische consequenties aan vast? Oftewel: wat is een rechtvaardige in de praktijk?

Spreker: Willem Ouweneel.