Blok 4: Toespraak 15: Zevenvoudige oprechtheid

Wanneer je in de evangeliën over de Farizeeërs leest begrijp je dat dit de ‘bad guys’ zijn die Jezus steeds in de val probeerden te lokken. In Mattheus 23 wordt een heel hoofdstuk aan hen gewijd, en ze komen er niet goed vanaf! Jezus woorden zijn knalhard. Maar wie waren die Farizeeërs eigenlijk en welk probleem lag ten grondslag aan hun huichelarij? Is hun doen en laten werkelijk zo ver bij ons vandaan of ontdekken we misschien ook wel overeenkomsten met hen? Met de woorden uit dit hoofdstuk roept Jezus ook ons op om een oprecht geloofsleven te leiden waarbij we ons niet mooier hoeven voor te doen dan we werkelijk zijn.

Spreker: Frederic Walraven.