<strong>serie: Op weg naar de Opstanding</strong>

vijfde toespraak onderweg naar Pasen

Jezus is waarlijk opgestaan! Dat is de belangrijkste boodschap in en voor de wereld. En toch is die boodschap helemaal niet zo gemakkelijk te bevatten. De boodschap dat Christus leeft, dat Hij onder ons is en door het geloof zelfs in ons woont, dat is echt waar en toch kunnen onze ogen daar wel eens voor gesloten zijn. Het is niet zo gemakkelijk te bevatten en dat was destijds ook zo voor de discipelen en andere volgelingen van Jezus. We gaan vandaag kijken naar de opstandingsdag: Jezus verschijnt aan Maria Magdalena, aan Petrus, de discipelen, de Emmaüsgangers, aan Thomas. Wat is hun reactie? Hoe traden ze de opgestane Heer tegemoet? We gaan kijken naar drie verhaallijnen die we kunnen onderscheiden in Johannes 20 en Lucas 24. De eerste verhaallijn is de verandering die ieder ondergaat: van enorme emotie naar herkenning en verandering (bekering); de andere verhaallijnen? Die komen zondag a.s.

Spreker: Marc Huijbregts.