Als je wist dat Jezus overmorgen komt …

Wat zou jij dan morgen doen? Alles uit je handen laten vallen en de mensen om je heen waarschuwen? Gewoon doorgaan met je leven en, zoals Luther reageerde, een boom planten? Checken of het wel klopt met de ‘tekenen der tijden’? Stoppen met al je werkzaamheden en op een (figuurlijke) berg naar Hem uitkijken?

Gods Woord geeft ons volgens mij heel nuchtere aanwijzingen. Ik wil met name aandacht geven aan één aanwijzing, die de Heer Jezus zelf geeft, om daarvan te leren.

Spreker: Jaap Fijnvandraat.