Onderwijsserie Samen groeien tot eer van God

Geestelijke zorg

10 Zonde….Depressiviteit…ga er niet aan onderdoor.
Deze zondag gaan we stil staan bij een onderwerp
waar veel mensen, direct of indirect, mee te maken
krijgen: een depressie.
Mogelijk is dit onderwerp een ‘ver van je bed show’
maar het is goed om samen te kijken naar wat dit nu
precies betekent.
Wanneer is er nu sprake van een depressie? Want in
deze maatschappij hoor je maar al te vaak mensen
zeggen dat ze depressief zijn…
En als je hier onder gebukt gaat, wat kun je hieraan
doen? En waar is God in dit alles?
En hoe kunnen we als gemeente om onze broeders en
zusters staan die hier last van hebben?

Spreker: Steven van Maurik.