Deze zondag gaan we lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 11 waar het gaat over de opwekking van Lazarus.
In deze gebeurtenis zien we mooie aspecten van Jezus naar voren komen.
Welke zijn dit? Hoe reageren wij hierop? En kunnen wij hiervan leren?
Hopelijk zijn jullie erbij deze zondag om samen te genieten van wie onze God is!

Spreker: Steven van Maurik.