Alpha is het begin

Ik vind het altijd mooi om te horen hoe mensen – o.a. via de Alpha-cursus – de Heer leren kennen. En om te zien hoe hun leven dan, soms drastisch, verandert. Voor die verandering en groei in geloof wil de Heer ons gebruiken. Hij kan ons allemaal daarvoor gebruiken … ja, ook jou!

Hoe? Daar wil ik je graag wat mogelijkheden voor aanreiken.

Spreker: Jaap Fijnvandraat.