Blok 4: Routetoespraak: Overzicht Mattheus 21-28: de Koning verworpen… en opgestaan!
We komen bij de climax van het boek Mattheüs. Jezus komt als Koning de stad Jeruzalem en de tempel binnen, en de mensen zijn enthousiast! Maar zijn confronterende boodschap is anders dan ze verwachten, en de vreugde slaat om in haat: ze wijzen Hem af. Hoe gaat Hij daarmee om? Welke hoopvolle boodschap kunnen we leren van Jezus’ voorbeeld en van zijn woorden?

Spreker: Pieter Kramer.