Onderwerp 3 in de serie ‘Blijvend houvast’: Liefde
Liefde, hoeveel liedjes en gedichten zijn er wel niet
over geschreven? Maar wat is het en wat moet je
ermee? Is liefde bedoeld om te ontvangen of
“moeten” we ook liefde geven?

Hè, moeten, daar heb je dat vreselijke (of moet ik
zeggen wettische) woord weer.

Kunnen we dat woord niet één keer weglaten bij zo
een mooi onderwerp? Een christen moet toch niks?

In deze laatste aflevering over geloof, hoop en liefde
gaan we ontdekken dat liefde ontvangen en liefde
geven goddelijk met elkaar verbonden zijn.


Spreker: Gerard Elbers.