In de serie ‘Schatten ontdekken in Mattheüs’ in het blok ‘mysteries van het Koninkrijk’ is dit de 12e toespraak: Een huwelijk naar Gods hart

In de serie zijn we alweer aangekomen bij de 12e toespraak over het boek Mattheus (19:1-15). De Heer Jezus is daar in gesprek met bijbelleraren en Zijn discipelen. Ze spreken over gehuwden, singles en kinderen. Er komen pittige uitspraken voorbij. Wat betekenen die in onze tijd? En wat als je niet kunt voldoen aan het perfecte plaatje in je huwelijk of als single? Samen gaan we ontdekken wat de hoop is in deze woorden van Jezus.

Spreker: Bram Venhuizen.