Veel mensen zeggen: “Ik ben gered door mijn geloof in Jezus”. Maar als je alleen gered wordt door te geloven, waarom zou je dan nog je best moeten doen om niet te zondigen?

Andere mensen zeggen: “Ik ben gered door een goed leven te leven voor God”. Maar als je gered bent door goede werken, waarom zou geloof in (de juiste) God dan relevant zijn?

Dus, is redding door geloof of door goede daden?

Gelukkig hebben we een Bijbel die daar heldere antwoorden op geeft!

Spreker: Eli Urresti.