Zondag 2 april begint de lijdensweek voor Pasen.

We denken daarbij aan het sterven en de opstanding van Christus. Deze zondag willen we kijken naar het vierde ‘knechtslied’ (Jesaja52:13-53:12).

We zien daar, ruim 700 jaar voor Zijn komst , hoe de Heer Jezus geleden, gestorven en weer opgewekt is. Sleutelvers: “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

Spreker: Henk Obbink.