De gelijkenis van de talenten.

Ben jij ergens goed in? Of misschien wel in meerdere dingen? Hoe verhoudt dit talent zich tot jouw inzet in Gods Koninkrijk? Waar past slechts dankbaarheid en waar begint juist de waardering en is er ruimte voor een compliment? In Mattheus 25:14-30 lezen we over het Bijbelse perspectief van deze vragen.

Spreker: Peter Mikkers.