Onderwijsserie 2020/2021 ‘The Christian Journey’ (je levensreis als christen)

 In de serie willen we stilstaan bij onze bestemming, onze Leider, onze opdracht onderweg en onze reis.

Deel 4 Onze reis

Lijden voor Jezus (deel 15 uit de serie)

Dit is een bijzonder uitdagend thema. Er komen grote vragen aan de orde. Er is gelukkig ook best wat over te zeggen maar het lijden, van welke aard dan ook, houdt ook altijd iets van een mysterie in.
Ook in het Oude Testament is het lijden een thema. En de Here Jezus zelf zegt er veel over. Bijvoorbeeld dat wij met lijden te maken zullen krijgen als we willen delen in Zijn glorie.
Hoe moeten we dit zien als wij in het westen dit nauwelijks kennen? En als de theologie in het westen deze vragen nooit zo stelde?
Ik stel voor dat we samen op ontdekkingstocht gaan. Een tocht waarin we iets leren over het lijden om Christus’ wil en waarin we ontdekken dat daarin behalve pijn ook vreugde schuilt.
Spreker: Albert