Het is wonderlijk te zien hoe de verschillende verhalen in de Bijbel samen zo’n mooi beeld geven van wat er in het hart van God leeft. Hij zegent alle mensen en verlangt er naar dat mensen niet alleen open staan voor die zegen maar die zegen ook herkennen. Pinksteren is een feest van zegen, maar ook een feest van omzien naar elkaar, van in gemeenschap met elkaar in de zegen van de Heer staan. Heeft het Joodse Pinksterfeest dat al duizenden jaren gevierd wordt, mij in deze tijd nog iets te zeggen?

Spreker: Sytse de Jonge.