Vandaag is de derde en laatste toespraak over de ‘Vrucht van de Geest’ (Galaten 5:22).

In 1 Korintiërs 12 lezen we over 9 gaven (meervoud) van de Geest; in Galaten over 9 eigenschappen van de vrucht (enkelvoud) van de Geest. Ik vermoed dat er iets moois en belangrijks ligt in die verschil. Tegenwoordig horen we overal dat we trouw aan onszelf moeten zijn. Om duidelijk voor je eigen rechten op te staan en waar nodig te vechten. Om aan je diepe wensen, verlangens en gevoelens uiting te
geven, om je hart te volgen. Is zachtmoedigheid iets voor verliezers? Is zelfbeheersing schadelijk voor je
gezondheid? Als Gods Geest actief in ons is, zullen deze 3 vrucht-gedeelten ook in ons groeien.
Wat is het doel?
‘… totdat Christus gestalte in u krijgt’ (Galaten 4:19).
Spreker: Philip Nunn.