Op 15 november hebben we samen stilgestaan rond de vraag “ben je een discipel”?

Jezus roept ons op om Hem te volgen, bij Hem in de leer te komen – leerling te zijn. Een discipel dus. De vraag die op ons af kwam – en komt – is “ben jij een discipel”?

Maar Jezus stopt daar niet. Met Zijn allerlaatste woorden geeft Hij ons de opdracht om de wereld in te gaan en discipelen te maken (Matth. 28). Discipel-makers dus. Vermenigvuldiging. Wat je ontvangen hebt doorgeven aan een ander. We gaan niet als individuen achter Jezus aan, maar we trekken samen op.

Hier hoop ik samen met jullie bij stil te staan. De centrale vraag is “ben jij een discipel-maker”?

Spreker: Mart-Jan van der Maas.