In de serie ‘Schatten ontdekken in Mattheüs’ in het blok ‘De koning is gekomen!’ is dit de vierde toespraak: ’Streven naar het volmaakte’.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het kan dat een moertje van een bepaalde maat altijd precies op een boutje van dezelfde maat past, zelfs als het moertje uit Japan komt en het boutje uit Nederland? En de Japanner en de Nederlander die ze gemaakt hebben elkaar nog nooit gezien of gesproken hebben? Welk geheim zit hierachter en wat heeft dit te maken met de wet van God en de opdracht en belofte van Jezus: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”?

Dit hopen wij samen te ontdekken uit de woorden van Jezus met de hulp van de Heilige Geest.

Spreker: Gerard Elbers.