Ontmoeting met mijn Redder of Rechter!?

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door angst voor de onbekende toekomst.

We willen samen nadenken over ons openbaar worden voor de rechterstoel van Christus.

Dat zal gebeuren nadat de Heer Jezus de Gemeente opgehaald heeft bij zijn komst om ons naar het Vaderhuis te brengen.

De grote vraag is nu: “Moeten we daar bang voor zijn of kunnen we daar blij naar verlangen?”.

Om een tipje van de sluier op te lichten: Lees alvast Romeinen 14:10b en 2 Korintiërs 5:10.

Spreker: Henk Obbink.