In deze dienst willen we stilstaan bij het thema

Gods kracht: de opstanding!

De opstanding laat Gods kracht en heerlijkheid zien. Die kracht, waardoor Jezus is opgewekt uit de dood, zal ook in ons werken als de Heer ons komt halen. En: die kracht werkt nu al in ons! Hoe ervoer Paulus dat? Hoe ervaren jij en ik dat?

Spreker: Jaap Fijnvandraat.