serie: Op weg naar de Opstanding

derde toespraak onderweg naar Pasen

Hoe de laatste dag van Jezus de wereld en jouw leven op de kop zet(te)!?

We gaan vandaag (Palmzondag) stilstaan bij de tocht van onze Heer Jezus Christus naar het kruis, de kruisiging en de drie uren van duisternis.

Hij wordt aan het kruis geslagen waar Hij zes uren hangt o.a. om onze zonden en schuld weg te doen. We zullen stilstaan bij de mensen die er dicht bij stonden: onverschillige mensen, mensen die Hem haatten, mensen die Hem liefhadden en iemand die Hem leerde kennen. Mensen zoals wij.

Op weg naar Goede Vrijdag zullen we ons eerbiedig en ernstig voorbereiden om ons meer bewust te maken, wat Hij heeft gedaan en geleden aan het kruis.

Spreker: Henk Obbink.