Onderwijsserie Samen groeien tot eer van God

5. Verschillend denken….en toch één zijn?

Het is niet gemakkelijk om één te zijn als er verschillend wordt gedacht en zeker niet als dit versterkt wordt door de cultuur waarin we leven, een cultuur die gekenmerkt wordt door de gedachte dat het prima is als ieder zijn eigen waarheid heeft. Voor ons is het evenwel belangrijk om goed na te denken over onze fundamenten en wat ons verbindt; zonder goede fundamenten geen sterk gebouw. Vraag is natuurlijk: moet je het over alles eens zijn? En, hoe bepaal je waarover je het eens ‘moet’ zijn? Daarin speelt het onderscheid in hoofd- en bijzaken natuurlijk een belangrijke rol, een onderscheid dat niet te maken is zonder onze maatstaf, Gods Woord. De Bijbel is ook uitgangspunt als we nadenken over ‘één-zijn’ op zich. Hoe kunnen we samen optrekken als we niet over alles hetzelfde denken? Genoeg stof dus om over na te denken zondag 5 december en vervolgens uit te werken met als doel om samen te groeien tot eer van God.

Spreker: Marc Huijbregts.