Op 10 Mei is het Hemelvaartsdag. Het is helaas één van de minder bekende christelijke feestdagen.  Kerst, Pasen en Pinksteren zijn bij velen bekend en we vieren het vaak uitgebreid. Dat geldt echter niet voor Hemelvaartsdag. Toch is het een heel belangrijke gebeurtenis in het leven van Christus en ook voor ons leven als Christen nu. In de Bijbel wordt er op 3 plaatsen over geschreven: Markus 16:19, Lukas 24:50-53 en Handelingen 1:9-11. In de rest van het Nieuwe Testament echter wordt wel vaak verwezen naar het feit dat Christus/Jezus nu in de hemel is en wat dat betekent en wat Hij daar nu is (als Koning, Priester en Profeet) en doet. Ook wordt uitgelegd dat wij zeer nauw met die hemelse Heer verbonden zijn en wat dat voor ons praktische geloofsleven betekent. Zelf heb ik er heel veel aan gehad toen ik me op 20 jarige leeftijd bewust werd, wat de impact was en nog steeds is van die Hemelvaart van Christus ook voor mij en u.

Spreker: Henk Obbink.