Onderwijsserie 2020/2021 ‘The Christian Journey’ (je levensreis als christen)

 In de serie willen we stilstaan bij onze bestemming, onze Leider, onze opdracht onderweg en onze reis.

Deel 2 Jezus, onze Leider

Jezus, het volmaakte offer (deel 7 uit de serie)

 Wij zijn geroepen om anderen van harte te vergeven: “Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar…” (Efeze 4:32). Kan God ons ook uit liefde en barmhartigheid vergeven? Waarom heeft God dan een offer nodig? Waarom is het dat “… zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats”? (Hebreën 9:22). Wat betekent het vandaag voor jou en mij dat Jezus het volmaakte offer is? Het offer van de Heer Jezus is zeker nu, en ook in de toekomst, de focus van onze aanbidding: “En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging” (Openbaring 5:12). Hij is uniek en onze aanbidding waard!

Spreker: Philip Nunn.