Geduld, vriendelijkheid, goedheid

Vandaag is de tweede van drie toespraken over de ‘vrucht van de Geest’ (Galaten 5:22).

Op 10 mei hadden we het over ‘liefde, blijdschap en vrede’, mooie innerlijke eigenschappen. Vandaag gaat het over zeer praktische eigenschappen die een groot verschil in ons gezinsleven in deze coronatijd kunnen maken.

Hoe zou de Heer Jezus omgaan met frustrerende lichamelijke, sociale of andere beperkingen? Gods Geest, die in elke christen woont, wil Zich in ons leven laten zien, ook door de manier waarop we met elkaar omgaan. In het bijzonder in zulke situaties waarin we anders denken of anders willen. Het gaat om meer dan natuurlijk geduld, vriendelijkheid en goedheid. Doel? ‘… totdat Christus gestalte in u krijgt’ (Galaten 4:19).

Spreker, Philip Nunn.