Mozes is een sleutelfiguur in de bijbel. Hij heeft 120 jaar geleefd!

– 40 jaar in Egypte als (kroon) prins.

– 40 jaar in Midian als schaapherder voor zijn schoonvader.

– 40 jaar in de Sinaï woestijn als leider en bemiddelaar van een moeilijk volk.

Op cruciale momenten in zijn leven heeft Geloof een beslissende rol gespeeld voor: zijn ouders, hemzelf en voor het volk van God.

Opvallend en ontroerend is zijn groeiende relatie met God en hoe hij die op heeft willen geven uit liefde voor zijn volk en God eer.

We zullen bij een aantal van die beslissende momenten in zijn leven stil staan en kijken naar de lessen voor ons in deze tijd.

Spreker: Henk Obbink.