In de serie ‘Schatten ontdekken in Mattheüs’ in het blok ‘De koning is gekomen!’ is dit de derde toespraak: ’Een nieuw perspectief’.

De volgende toespraak in de reeks “Schatten ontdekken in Mattheüs”, zal handelen over de eerste 16 verzen van de Bergrede (Mt 5:1-16). De titel is “Een nieuw perspectief” en samen zullen we gaan kijken wat dat nieuwe perspectief inhoudt.

De Bergrede roept al eeuwenlang vele vragen op, wordt moeilijk gevonden en volgens sommige uitleggers is wat Jezus van ons vraagt niet haalbaar, niet realistisch. Een keerzijde is dat de Bergrede ons een wereld schetst die een enorme aantrekkingskracht heeft, die ons heel dicht bij de idealen van Jezus brengt en die haaks staat op onze wereld. De Bergrede, één medaille, twee kanten.

Spreker: Marc Huijbregts.