‘Shine voor Jezus als het donker wordt’.

De derde van vier toespraken over de tweede brief van Paulus aan Timotheüs. Wij zullen hoofdstuk drie behandelen: het profetische hoofdstuk. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor invloed zal het evangelie op de mens op aarde hebben? Zal onze wereld langzaam een betere plek worden? Kunnen we een opwekking verwachten? Hier deelt Paulus met Timotheüs wat God hem geopenbaard heeft over de toekomst:

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers,hoogmoedig, lasteraars, (…) meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God” (3:1-3).

Waarom openbaart God ons zo’n negatieve boodschap? Wat kunnen we ermee?

Spreker: Philip Nunn.