Toespraak van 10 februari

Geen gebrek hebben, wie de Heere …kennen

Deze belofte uit Psalm 34:10 klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Als je nauwkeurig leest staat het er ook iets anders omschreven. Hem kennen vereist – en leidt – tot iets wat in oudere Bijbelvertalingen de ‘vreze des Heeren’ genoemd wordt. De Here vrezen betekent diep ontzag voor zijn liefde, heiligheid en gezag hebben. Dit is het begin van wijsheid en overstromende zegen in ons leven. Wat dit verder inhoudt en hoe we elkaar hierin kunnen stimuleren, horen we in deze toespraak.

Spreker: Hans-Jürgen Reumerman.