Serie: Jezus, Licht in het duister

Uit duisternis zal licht schijnen n.a.v. 2 Korinthe 4 vers 3 tot 6

Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; in wie
de God van deze eeuw de gedachten van deze
ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het
evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld
van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet
onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw
slaven om Jezus’ wil. Want de God die gezegd heeft: ‘Uit
duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze
harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid
van God in het aangezicht van Jezus Christus.

spreker: Henk Obbink