“Gebed heeft grote kracht!

De duivel glimlacht als wij plannen maken.

Hij lacht als hij ons druk bezig ziet.

Maar hij beeft als wij bidden.”

(uitspraak van Corrie ten Boom).

Waarom willen we als gemeente de Bron zeven dagen lang, 24 uur per dag, bidden?

Een nieuw gemeentelijk jaar ligt voor ons. Wat wil de Here God met ons? Hoe kunnen we samen bidden?

Spreker: Jaap Noorlander.