Tweeduizend jaar geleden leefde een volk in duisternis: Oorlogen, onrecht, onderdrukking, honger en ziekten maar ook zonden, zelfzucht, haat, eenzaamheid en pijn. En toen brak er opeens een groot licht door. Mensen werden genezen, vergeven, gevoed, omarmd, verteld dat ze geliefd waren. Eerst werden de banden van schuld, schaamte en hopeloosheid verbroken en toen kwam er nieuw leven met liefde, genade en vrede. Alles werd nieuw. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
Zou dit grote licht ook vandaag nog te zien zijn?
Spreker: Gerard Elbers.