Gods Geest raakte mijn hart aan bij het lezen van een
ontmoeting van de Heer Jezus met Zijn discipelen.
Jezus’ vrede, de Heilige Geest en gaan in geloof en
vertrouwen op Hem, dat heeft mijn leven veranderd.
De ontmoeting met de levende opgestane Verlosser
en Overwinnaar van satan en de dood, maakte mij tot
een ander mens. Tot iemand die Hem, mijn Heer en
mijn God, wil laten zien in deze wereld.
Spreker: Jaap Noorlander.