Toespraak van 3 februari

zestienduizend zaadjes; de kracht van woorden

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. (Spreuken 18:21)

Gods Woord is levend en krachtig… (Heb. 4:12a)

Hoewel onze woorden natuurlijk niet hetzelfde zijn als die van God, toont de Bijbel nadrukkelijk aan dat ook onze woorden effect hebben. Gemiddeld spreken wij zo’n zestienduizend woorden op een dag. (Volkskrant 6 juli 2007). Zestienduizend woorden die potentieel dood of leven kunnen brengen. Het geeft ons grote verantwoordelijkheid om keuzes te maken in hoe we met woorden omgaan. In deze toespraak kijken we naar de effecten van woorden. Hoe kan het dat woorden zo zegenend kunnen zijn, maar ook zo destructief? Welke geestelijke wetmatigheden zitten daarachter? Hoe kunnen wij actief kiezen om onze woorden tot zegen te laten zijn?

Spreker: Hans Savert