Toespraak van 6 januari in de serie: Met Jezus op weg naar Jezus

Met Jezus op weg met je gezin

In de Romeinse tijd bestond een ‘gezin’ uit vader, moeder, kinderen en slaven. Dat zien we terug in tips voor gezinnen in Efeze 5 en Kolossenzen 3.

In Efeze 5:18 worden we opgeroepen om ‘vervuld met de Geest’ te zijn.

Daarna volgen 22 verzen om ons te laten zien hoe dat in ons gezinsleven vorm mag krijgen.

spreker: Philip Nunn