Deze dag is het Tweede Adventszondag! In deze donkere dagen draait alles om het Licht dat gaat doorbreken. Het is opvallend dat zowel bij Mattheüs en Lukas als bij Johannes de beschrijving van Jezus’ komst in de wereld vol is van licht. Ja, Hijzelf is het licht, dat schijnt in de donkere nacht (de ster, de engel), maar dat ook schijnt in de levens en harten van mensen. Wat is dit ‘licht’ en wat doet het precies? Onder andere dit: het maakt óns tot lichten, die op onze beurt schijnen in de nacht. Daarmee zijn we sterren, die voorboden zijn van de Zon der gerechtigheid die staat te komen. Immers, ‘Advent’ is zowel komst als wederkomst. Het licht was er en het zal opnieuw schijnen!

Spreker: Willem Ouweneel