Brief aan Titus (deel 2)

Aan het einde van zijn leven heeft de apostel Paulus 3 pastorale brieven geschreven: twee aan Timotheüs en één aan Titus. Titus had Paulus geholpen met het evangeliseren en het stichten van een aantal gemeentes op het eiland Kreta. En dan moet Paulus plotseling weg! Titus is achtergelaten met een belangrijke taak: “… opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak…” (Titus 1:5).

Wat ontbrak? Wat moet hij doen? Mensen op Kreta waren geen gemakkelijke mensen!

Op zondag 8 augustus hebben we Titus beter leren kennen en aandacht gegeven aan hoofdstuk 1.

Op zondag 22 augustus DV gaan we verder met de hoofdstukken 2 en 3.

Wat was de apostolische strategie die Paulus aan Titus gaf? Wat wil de Heer ons leren voor ons eigen leven en ook voor ons samen als gemeente? Het zal een verrijking voor je zijn als je de korte brief aan Titus doorleest voor de dienst.

Spreker: Philip Nunn.